Nồi hấp Điện bán chạy

Nồi Hấp Đa Năng

 Nồi Hấp Xôi

Nồi Hấp Đa Năng

 Nồi Hấp Bánh Bao

Nồi Hấp Điện

Nồi Hấp 3 Tầng

Nồi Điện Nấu Phở

Dung tích 50 lít

4,500,000 

Bộ chõ hấp inox

Ngăn chõ hấp

Bộ chõ hấp inox

Đáy chõ hấp

Bộ chõ hấp inox

Vỉ chõ hấp

Bộ chõ hấp inox

Nắp chõ hấp

Nồi Điện Nấu Phở

Dung tích 100 lít

6,500,000